Попис становништва који је Републички завод за статистику спровео прошле године, открио је многе занимљивости о станивништву Србије и њиховом начину живота, опремљености станова и кућа. Подаци који су недавно објављени односе се на опремљеност станова инсталацијама електричне енергије, водовода, канализације, грејања и гасовода, по општинама и градовима.

Према тим подацима у Србији је 99,3 одсто од укупног броја пописаних станова опремљено инсталацијама електричне енергије опремљено, односно 3.589.611 станова, Водовод има 94,7 одсто, тј 3.421.362 стана, а канализацију 94,6 одсто тј 3.416.381 стан. Грејање има 1.829.990 станова (50,6 одсто), док је на даљински гасовод прикључено 404.405 станова (11,2 одсто).

Од укупног броја пописаних станова њих 2.704.711 (75 одсто) прикључено је на јавни водовод, док 20 одсто станова има инсталације, али су оне повезане на сеоски/месни водовод, хидрофор и сл. На јавну канализацију повезана су 2.052.994 стана (57 одсто), док су код 38 одсто станова инсталације канализације повезане на септичку јаму, реку, канал и сл.

Топлотом из јавне/месне топлане, греје се  718.467 станова (20 одсто), a етажно грејање заступљено у 31 одсто пописаних станова. Скоро половина станова (46 одсто) нема спроведене инсталације грејања у стану.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here