600 МИЛИОНА ДИНАРА ОБЕЗБЕЂЕНО ЗА ПОДРШКУ ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

0
100

Министарство привреде расписало је данас јавни позив у оквиру  Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво којим је опредељено 600 милиона динара бесповратних средстава.

Жене предузетнице, које конкуришу за та средства, могу да се обрате акредитованим регионалним развојним агенцијама како би им се пружила бесплатна саветодавна и техничка помоћ у вези са јавним позивом, а почетницама је на располагању и бесплатна обука за започињање пословања (https://preduzetnistvo.gov.rs/mapa/).

Јавни позив отворен је до утрошка средстава, све информације и потребна документација је објављена на порталу предузетништва www.preduzetnistvo.gov.rs,  као и на сајту Министарства привреде www.privreda.gov.rs и Фонда за развој: www.fondzarazvoj.gov.rs.

Средства су намењена за набавку опреме, транспортних средстава потребних за обављање делатности, текуће одржавање и адаптацију пословног и/или производног простора, а 25 одсто средстава може бити употребљено за оперативне трошкове. 

Максимални износ кредитних и бесповратних средстава за које предузетнице могу да конкуришу је шест милиона динара, односно 12 милиона динара за предузетнице регистроване пре 2021. године које запошљавају најмање пет запослених на дан 31. децембра 2022, а које додатно могу конкурисати и за куповину пословног или производног простора.

Претходним конкурсом за програм намењен женама и младима било опредељено 100 милиона динара, а сада износ бесповратних средстава износи и до 50 одсто и то је највећи проценат по свим програмима подршке предузетништву.

Циљ Програма јесте да се оснаже жене да се упусте у предузетничке воде, да покрену, али и наставе са развојем свог бизниса и истовремено подстиче јачање сектора малих и средњих предузећа који је кичма развоја домаће привреде.

Подршка представља комбинацију 40 одсто бесповратних средстава и 60 одсто повољног кредита Фонда за развој, као и по 50 одсто бесповратних средстава и повољног кредита Фонда за развој за привредне субјекте који послују у мање развијеним општинама разврстаним у трећу или четврту групу развијености.

Програм подршке женском предузетништву Министарство привреде и Фонд за развој успешно спроводе од 2021. године.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here