Конкурс запензионере за бесплатан боравак у бањама у овој години, који је расписан 9. јануара, завршава се сутра, 25. јануара, до када заинтересовани у удружењима пензионера или филијалама Фонда могу да се пријаве.

Како наводи ПИО Фонд, ранг-листа се утврђује према броју бодова, на основу следећих критеријума:

висина пензије

број година стажа осигурања

број година коришћења пензије

остварено право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица

остварено право на породичну пензију за корисника који је право остварио као дете које – није способно за самосталан живот и рад;

Под једнаким условима за упућивање на рехабилитацију, предност има корисник пензије који је старији.

Правилник прописује и да се корисник пензије упућује на рехабилитацију према исказаној жељи, у складу са смештајним капацитетима установе, која није контраиндикована његовој медицинској документацији.

Иако корисници приликом подношења пријаве за упућивање на бесплатну рехабилитацију Фонду достављају и медицинску документацију, уколико је поседују, важно је нагласити да здравствено стање пензионера не утиче на позицију на ранг-листи.

Уз пријаву, потребно је поднети:

пензијски чек;

доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго);

попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију по огласу у 2020, 2021, 2022. и 2023. години и да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију;

расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује (није обавезна).

Фонд сноси трошкове смештаја и путне трошкове за пратиоце корисника који је остварио право на помоћ и негу другог лица и у другим изузетним случајевима.

Пријаве се подносе удружењима, односно одборима корисника пензија са подручја филијале Фонда на којој корисник има пребивалиште.

Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Ранг листа корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију се објављује двадесет четвртог радног дана од дана истека огласа.

На ранг листу корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на рехабилитацију може се поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли.

Комисија је дужна да у року од пет дана размотри поднете приговоре, обавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг листу корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију, коју објављују на огласним таблама организација корисника пензија /Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност”/, Дирекције Фонда, Покрајинског фонда и филијала Фонда.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here