smart

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка расписало је јавнe позивe за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2023. Години, који ће трајати до 31. октобра 2023. Године.

Грађани све информације могу да добију у канцеларији 302/ 1 или на број телефона 026/4150060.

Средства издвојена за ове намене износе 4,5 милона динара док је за репродуктивни материјал, односно вештачко осемењивање издвојено додатних милион динара

Право на подстицаје имају носиоци или чланови регистрованог пољопривредног газдинства односно лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу.

Текст Јавног позива и обрасци налазе се на интернет страници Општине Смедеревска Паланка www.smederevskapalanka.rs у делу конкурси. Обрасци моту да се прузму и на шалтеру број 6 у холу зграде Општине.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here