Свакоме се догодило, бар једном у животу, да уплати новац на погрешан текући рачун, било лични или неког предузећа. И ту се онда отвара читава палета питања и недоумица: колико времена имамо да „сторнирамо” налог и вратимо паре, постоји ли неки рок у којем морамо да реагујемо, да ли је исти поступак ако се грешком уплати физичком и правном лицу, може ли банка да нам врати паре, ако је друга особа на чији рачун је новац „легао” та средства већ утрошила, важи ли исто ако је новац уплаћен фирми, можемо ли да вратимо паре ако је друга особа то већ потрошила…

На сва та питања одговоре је дала Народна банка Србије на свом порталу, уз подећање да је одговорност на платиоцу и да он треба да захтева повраћај новца од примаоца. Повраћај новца може да захтева директно од лица коме је новац уплатио или преко пружаоца платних услуга, а поступак је исти било да је у питању правно или физичко лице.

Ако је прималац новца правно лице односно предузетник, платилац податке о власнику рачуна може да пронађе у јавно доступном Јединственом регистру рачуна, који води НБС, тако да може без одлагања да контактира фирму којој су средства грешком уплаћена и захтева повраћај средстава.

С друге стране, подаци о бројевима рачуна физичких лица нису јавно доступни, тако да у случају када платилац не зна ко је прималац средстава, најбоље је да се одмах обрати свом пружаоцу платних услуга, а он је дужан да одмах предузме све разумне мере како би кориснику платних услуга био враћен износ платне трансакције. Уколико повраћај новца платиоцу није могућ, његова банка је дужна да на његов писмени захтев одмах достави све расположиве информације које су му потребне за остваривање права на повраћај новчаних средстава (нпр. информације о примаочевом пружаоцу платних услуга и/или о примаоцу плаћања).

У одређеном броју случајева, када поврат новца није могуће остварити на неки од претходно описаних начина (нпр. уколико лице којем су грешком уплаћена новчана средства одбија да их добровољно врати), судски поступак остаје једина алтернатива и тада корисник даљу процедуру за повраћај грешком пренетих новчаних средства спроводи у складу са општим правилима о стицању без основа која су утврђена у Закону о облигационим односима – подношењем тужбе надлежном суду.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here