У Србији је у 2022. години, од укупно 108.305 предузећа највише њих било микро 92.239 (85,2 одсто), 12.540 малих (11,6 одсто), 2.913 средњих (2,7 одсто) и 613 великих (0,6 одсто). Укупан број запослених у тим предузећима било је 1.274.953.

Територијално гледано, на северу Србије пословало је 77.471 предузеће, односно 71,5 одсто, а на југу земље 30.834 или 28,5 одсто.

Посматрано по секторима, највеће учешће у укупном броју предузећа имале су трговина на велико и мало и поправка моторних возила (29,0 одсто), прерађивачка индустрија (14,8 одсто), стручне, научне, иновационе и техничке делатности (13,7 одсто), грађевинарство (9,3 одсто), информисање и комуникације (7,1 одсто)…

Када се посматра територијални размештај бруто додате вредности, предузећа на северу Србије остварила су 74,7 одсто, док су предузећа на југу земље остварила 25,3 одсто.

Најзначајније учешће у БДВ-у, на нивоу Србије, остварила су предузећа из прерађивачке индустрије (30,6 одсто), трговине на велико и мало и поправке моторних возила (18,8 одсто), информисања и комуникација (11,6 одсто), грађевинарства (8,6 одсто), саобраћаја и складиштења (6,6 одсто) итд. , објавио је данас Републички завод за статистику, подаци су Републичког завода за статистику.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here