У ПРЕТХОДНИХ 10 ГОДИНА СМАЊЕН БРОЈ НЕПИСМЕНИХ У ПОПУЛАЦИЈИ ОД 10 ГОДИНА ПА НАВИШЕ

0
150

Током протекле деценије, прецизније од 2011. године када је спроведен претходни попис становништва, у Србији је број неписмених у популацији старој од 10 и више година смањен са 1,96 на 0,63 одсто, показали су резултати пописа становништва од прошле године.

Према тим резултатима, мање од 38.000 лица у тој старосној групи је неписмено. Код неписмених предњаче жене – удео жена у укупном броју неписмених је поражавајућих 71 одсто и више од половине неписмених има 65 и више година.

Писменим се сматра свако лице старости 10 и више година које је завршило најмање четири разреда основне школе, као и свако лице које похађа школу у време спровођења пописа. Највећи удео неписмених је у општинама Бујановац (3,6 одсто), Петровац на Млави и Нова Црња (2,7 одсто), Бојник (2,6 одсто) и Пландиште (2,3 одсто).

Када је реч о становништву старости 15 и више година, њих више од половине је завршило средњу школу (53,1 одсто), основну (осмогодишњу) 17,8 одсто, диплому више или високе школе стекло је 22,4 одсто лица, док је 6,3 одсто становника без школе или је завршило мање од осам разреда основне школе.

Посматрано по полу, удео жена које су стекле више или високо образовање у укупном броју жена старости 15 и више година већи је него удео мушкараца са вишим и високим образовањем у укупном броју мушкараца исте старости (удео лица са завршеном вишом или високом школом/факултетом/академијом – 24,03 одсто жене, 20,73 одсто мушкарци).

Најобразованији живе у Београду и то на Врачару (61,8 одсто), Новом Београду (50,4 одсто), Савском венцу (53,7 одсто) и Старом граду (59,0 одсто), док је најмањи удео оних са завршеном вишомм и високим школом у општинама Мало Црниће (5,6 одсто), Жабари (6,1 одсто) и Гаџин Хан (6,6 одсто).

Између два пописа значајно је повећан удео лица са вишим и високим образовањем – са 16,24 одсто  на 22,44 одсто, као и удео лица са средњим образовањем  – са  48,93 на 53,08 одсто. У протеклој деценији забележено је и смањење удела лица без школске спреме и са непотпуним основим образовањем – са 13,68 на свега 6,28 одсто, објављено је на сајту Републичког завода за статистику.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here