У Републици Србији, у периоду јануар-фебруар 2024. године, број живорођених је износио 10.088, а у односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 10.083, бележи се раст од пет односно за 0,1 одсто, објавио је Републички завод за статистику.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-фебруар 2024. године износио је 19.012 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 18.037, бележи се раст од 975 или за 5,4 одсто.

Према подацима Републичког завода за статистику, у периоду јануар-фебруар 2024. године, бележи се раст живорођених од пет односно за 0,1 одсто, као и раст умрлих од 975 или за 5,4 одсто, у поређењу са истим периодом претходне године.

У Републици Србији, у периоду јануар-фебруар 2024. године, број живорођених је износио 10.088, а у односу на исти период претходне године, када је број живорођених износио 10.083, бележи се раст од пет односно за 0,1 одсто.

Број умрлих у Републици Србији у периоду јануар-фебруар 2024. године износио је 19.012 и, у поређењу са истим периодом претходне године, када је број умрлих био 18.037, бележи се раст од 975 или за 5,4 одсто.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here