Предлогом буџета за 2024. годину, за пољопривреду су опредељена средства у укупном износу од 119 милијарди динара – издвајања за пољопривреду у износу од 105 милијарди динара и додатних 14 милијарди динара који ће се вратити пољопривредницима кроз рефакцију акциза за гориво у износу од 50 динара по литру. 

Половина свих субвенција у Републици Србији намењена је аграру – 48 одсто, и за њих је опредељено 88,1 милијарда динара.

Предлогом буџета опредељена су рекордна средства за ратаре и сточаре:  дуплирана су давања по хектару – са 9.000 на 18.000 динара, повећане су премије за млеко – са 15 на 19 динара по литру, субвенције за козе, јарчеве, овце и овнове – са 7.000 на 10.000 динара, као и субвенција по кошници са 800 на 1000 динара.

Повећане су и субвенције за квалитетне приплодне млечне краве – са 25.000 на 40.000, крмаче – са 15.000 на 18.000, кокошке лаког типа – са 100 на 140 динара и кокошке тешког типа – са 60 на 100 динара. На тај начин смо заправо повећали све субвенције у сточарству.

Након две године обновљене су мере за очување животињских генетичких ресурса и мера за подизање засада винове лозе и уведена нова мера за расадничаре ружа.

У 2024. години ће први пут после 20 година средства из буџета бити намењена искључиво једној години.

До 31. децембра 2023. године пољопривредним произвођачима ће бити исплаћена сва дуговања из претходног периода, па следеће године неће бити пренетих обавеза. Опредељени новац ће дакле бити утрошен само на планиране субвенције и подстицаје за наредну годину.

Када је реч о изменама и допунама Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, који је такође на дневном реду текућег скупштинског заседања, њиме је предложено повећање обима и површине обрадивог земљишта која ће се од следеће године субвенционисати, са 20 хектара на 100 хектара.

Новина је и то да ће право на подстицаје за биљну производњу моћи да остваре искључиво лица која ту земљу и обрађују. Ова измена донета је у циљу да средства добију пољопривредници којима су та средства и намењена и спречи свака могућност злоупотреба субвенција.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here