На националној плaтофрми „Чувам те“ постављен је упитник како би грађани оценили доступне програме и предложили теме за предстојеће едукације ради унапређења квалитета едукативних програма усмерених на превенцију и сузбијање насиља које укључuje децy.

За само седам дана, више од 23.000 грађана дало је предлоге за теме обука у области превенције и сузбијања насиља над децом, што указује на значај ове друштвене теме и спремност свих актера да унапреде стање у овој области.

Прва група питања у упитнику односи се на претходна искуства корисника који су учествовали у обукама и њихово оцењивање, док је у другом делу грађанима омогућено да подносе конкретне предлоге за нове теме у вези са заштитом од насиља, дискриминацијом и другим облицима ризичног понашања, како би рад платформе био успешнији и квалитетнији. Оцењивање и предлози односе се на обуке и информативне садржаје намењене родитељима, ученицима и наставницима.

Тренутно се на платформи „Чувам те“ налази 17 обука на тему вршњачког, дигиталног и породичног насиља, обрађене су и теме млади и психоактивне супстанце и заштита деце са сметњама у развоју, а до сада је спроведено више од 170.000 обука намењених деци, родитељима и наставницима.

На платформи је такође омогућена онлајн пријава насиља путем формулара, као и могућност да се лично прати ток и решавање појединачног случаја на основу додељеног броја пријаве и ПИН-а.

Платформа је успостављена на иницијативу Владе  Србије и уз подршку Канцеларије за ИТ и еУправу, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства просвете, Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Министарства информисања и телекомуникација, Министарства правде и Републичког јавног тужилаштва.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here