Студенти који користе породичне пензије морају да доставе потврде о школовању до 25. октобра како им не би била обустављена исплата принадлежности.

На потврде, које се могу предати лично или послати поштом филијали Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање која им исплаћује пензију, неопходно је уписати матични број родитеља по коме се користи пензија.

Уколико потврде о школовању буду достављене после овог рока, корисницима породичних пензија ће бити обустављена исплата пензија до достављања потврде.

Студенти имају право на породичну пензију док траје школовање, а најкасније до навршене 26. године.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here