Према подацима Републичког завода за статистику, у Србији је 2022. године пословало 108.316 предузећа, од којих је у приватној својини било 105.947 или 97,8 одсто. У државној својини су била 1.444 предузећа, а у другим облицима својине 925.

Од предузећа у приватној својини 2.914 предузећа је са 50 и више процената страног капитала.

Посматрано по делатностима, највише је било предузећа која су се бавила трговином на велико и мало и поправком моторних возила, 29,0 одсто, из области прерађивачке индустрије, 14,8 одсто, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, 13,7 одсто, грађевинарству, 9,3 одсто, затим саобраћају и складиштењу, 6,8 одсто.

Предузећа су запошљавала 1, 288 милиона радника, од чега је у сектору приватне својине било запослено 1.099 радника.

Процентуално је највише људи радило у прерађивачкој индустрији, 32,0 одсто, затим трговини на велико и мало и поправци моторних возила, 19,0 одсто, саобраћају и складиштењу, 7,9 одсто.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here