У Основној школи „Олга Милошевић“ у Смедеревској Паланци данас је одржан семинар „Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља“ чији је циљ унапређивање компетенција наставника у области превенције, препознавања, откривања и сузбијања вршњачког насиља у школи.

Наставници су учествовали у нису различитих практичних радионица како би стекли вештине за препознавање, процену и управљање конфликтним ситуацијама.

Специфични циљеви семинара су:

  1. Развијање вештина практичне примене за спровођење процедура у насилним ситуацијама међу вршњацима.
  2. Развијање осетљивости наставника за препознавање и процену насилних ситуација.
  3. Управљање и контрола конфликтне ситуације путем метода и техника посредовања.
  4. Усвајање метода и техника за креирање рада са ученицима у циљу ненасилног решавања конфликта.
  5. Јачање повезаности школе са ученицима, родитељима и наставницима у циљу превенције и адекватног реаговања у ситуацијама насиља.

Семинар, који је похађало 30 наставника, водили су мастер психолог Ана Ракић и професор разредне наставе Марица Николовски.

Семинар је део годишњег плана стручног усавршавања запослених.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here