Рок за уплату прве рате годишњег пореза на имовину за 2024. годину истиче у среду, 14. фебруара.

Порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја, према Закону о порезима на имовину.

За обвезнике који не воде пословне књиге, физичка лица, износ пореске обавезе коју треба измирити на име аконтације за први квартал 2024. године једнак је износу пореза за последњи квартал утврђен решењем за 2023. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка, додаје се у саопштењу Секретаријата за јавне приходе Београда.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here