ПРОШЛЕ ГОДИНЕ НАЈВИШЕ “МИГРИРАЛИ” ОНИ У НАЈБОЉИМ ГОДИНАМА

0
196

Током 2022. године 149.511 грађана променило је пребивалиште, односно трајно се преселило из једног у друго место у Србији, а њихова просечна старост је 35,4 године –  мушкарци су нешто старији (35,7 година) од жена (35,1 година).

Посматрано по регионима, Београдски регион и Регион Војводине су у 2022. години имали позитиван миграциони салдо, објављено је на сајту Републичког завода за статистику.

Највише грађана се селило из једне у другу општину/град унутар исте области (њих 36,1 одсто), а најмање из једног у друго насеље у оквиру исте општине/града (30,1одсто).

Од укупно 25 области у Србији, највише се “мигрирало“ на територији Београдске области, а то значи да је било 54.819 (36,7 одсто) досељених лица и нешто мање оних који су се одселили – 51.112 (34,2 одсто).

Београдска, Јужнобачка, Севернобачка, Сремска, Шумадијска, Нишавска и Јужнобанатска област су оствариле позитиван миграциони салдо, док је у 18 области миграциони салдо негативан.

Посматрано на нивоу општина/градова, тек у 46 општина/градова је у 2022. години позитиван миграциони салдо, док је у осталих 122 општине/града миграциони салдо негативан.

Са становишта економске активности, 61,1 одсто миграната су издржавана лица, 30,7 одсто су активна лица, док је удео оних са личним приходом 8,2одсто.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here