Представници четири репрезентативна синдиката запослених у просвети потписали су Протокол ради решавања материјалног положаја и услова рада запослених у просвети, који је Влада Србије предложила, чиме су престали разлози за организовање најављеног штрајка и постављен заједнички циљ – да се почетна плата наставника, односно запосленог са седмим степеном стручне спреме, изједначи са просечном платом у Републици Србији до 1. јануара 2025. године.

Поред планираног повећања плате запосленима у просвети од јануара 2024. године од 10 одсто, Влада Србије ће изменити Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и повећати увећање коефицијента наставнику – одељењском старешини са четири на седам одсто.

Такође, у периоду од јануара 2020. до септембра 2023. године у стални радни однос преведено 18.000 запослених који су радили у статусу на одређено, а од септембра ове године повећан је број запослених у школама на пословима стручних сарадника, секретара, шефова рачуноводства и других послова.

Овим протоколом, такође, предвиђена је и обавеза за репрезентативне синдиката да са даном потписивања тог документа престају и разлози за штрајк у просвети.

У протоколу су наведени, између осталог, досадашњи напори Владе Републике Србије да је плата запосленима у просвети у јануару ове године повећана за 12,5 одсто, у септембру за 5,5 одсто као и да је предлогом буџета планирано повећање плата запосленима у просвети у износу од 10 одсто од јануара 2024. године. Ова кумулативна увећања износе 31 одсто за период јануар 2023 – јануар 2024. године.

У Протоколу који је потписан пише:

У јануару 2024. године однос почетне плате наставника биће 0,93 од републичког просека. Протоколом се Влада Србије обавезује да до јануара 2025. године, изједначи почетну плату наставника са републичким просеком у Србији.

У децембру 2024. године планирана просечна плата у Србији биће 110 хиљада динара (950 евра). Почетна плата наставника треба да буде једнака том износу.

Одељењске старешине повећањем додатка са четири одстно на седам одсто од јануарске плате 2024. године имаће почетну плату 92.749 динара (старешинство), док ће наставник са 20 година стажа и одељењским старешинством имати 99.863 хиљада динара

Предвиђен је заједнички рад на смањењу администрације у школама.

Измена Уредбе о коефицијентима за техничко особље у образовним установама не односи се на све у систему (високо образовање) и није решила однос најједноставнијег рада од одговорних послова и носиоца делатности. Протоколом се Влада обавезује да ће у сарадњи са синдикатима извршити измене коефицијената у 2024. години.

Протокол су у Влади Србије потписали премијерка Ана Брнабић, министарка просвете Славица Ђукић Дејановић и представници репрезентативних синдиката – Синдикат радника у просвети Србије, ГСПРС Независност, Унија синдиката просветних радника Србије и Синдикат образовања Србије.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here