Рок за пријављивање на јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2023. годину продужен је до 27. новембра. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 2.500.000 динара.

Јавни позив обухвата подстицаје за осигурање воћарских, ратарских и повртарских култура, винове лозе и хмеља, расадника, као и осигурање животиња.

Министарство пољопривреде је прецизирало да пољопривредни произвођачи приликом пријављивања на јавни позив треба додатно да обрате пажњу на то да пре приступања пријави за исплату осигурања, подаци у еРПГ и катастру морају да се подударају са подацима који су наведени на полиси. То је најбитнија ставка како би средства могла да се аутоматски уплаћују без потребе за ручном провером.

Биљне културе морају, такође, да буду усклађене, оне наведене у еРПГ и оне које су наведене у полиси.

Полисе осигурања морају бити плаћене пре него што пољопривредници ступе у поступак пријаве за ту врсту субвенције.

Заинтересовани пољопривредни произвођачи могу да поднесу пријаве за подстицаје на порталу еПодстицаји.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here