Коришћење инернета одавно је постало саставни део свакодневног живота грађана, све више послова у бројним областима може да се одреди „онлајн“, па се тако и отварање рачуна и одобравање кредита у многим банкама обавља на тај начин.

На основу података које банке достављају Народној банци Србије, број уговора закључених на даљину расте из године у годину. Даљинским путем, тј. без физичког присуства клијената, пружаоци платних услуга су у 2019. години закључили 44.295 уговора, идуће године преко 71.519 (од чега је 6.018 уз примену видео-идентификације), наредне 2021. године 116.401 (од чега 18.300 применом видео-идентификације), а прошле године 154.991 (од чега 21.587 применом видео-идентификације).

Тренутно 11 банака пружа услугу закључивања уговора на даљину, од чега шест банака омогућава закључивање уговора путем видео-идентификације корисника.

Слична ситуација је и са бројем кредита одобрених на овај начин. Наиме, у 2022. у односу на 2021. годину закључено је 42 одсто више уговора о кредиту, при чему је број уговора закључен на други електронски начин (без примене видео-идентификације) порастао за 47,8 одсто, а путем видео-идентификације за пола процента.

Међутим, ако се упореди треће тромесечје 2023. године са истим тромесечјем 2022. године, уочава се пад броја уговорених кредита за 3,1 одсто, од чега је број уговора закључених на други електронски начин опао за 5,9 одсто, док је број уговора закључених путем видео-идентификације порастао за 31,1 одсто. Подаци за четврто тромесечје 2023. године биће доступни у јануару 2024. године.

Банке на овај начин, преко интернета, нуде и друге услуге попут рефинансирања кредита, дозвољеног прекорачења, штедње (неорочене и орочене), отварања платног рачуна, издавања кредитне картице, осигурања кредита, отварања електронског и мобилног банкарства за физичка лица, уговарања директног задужења и трајног налога, саопштила је НБС.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here