Општина Смедеревска Паланка  почела је са исплатом регреса за вештачко осемењавање и подстицаја за набавку опреме и механизације за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству у 2023-ој години.

Подстицаји ће бити ислаћени на основу решења Општинског Већа на наменске рачуне корисника који су остварили право на субвенције кроз Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике рурално развоја за Смедеревску Паланку, а који је усвојен по смерницама Министарства пољопривреде.

Након више деценија, Општина Смедеревска Паланка је у буџет уврстила подстицаје субвенције за пољопривредна газдинства.

Укупан износ опредељених средстава за 2023. годину износио је 3.500.000 динара за набавку опреме и механизације за унапређење примарне пољопривредне производње у сточарству и 1.000.000 за регреса за приплодни материјал.

Овим подстицајима Општина настоји да унапреди сточарску производњу, што ће бити настављено као пракса и у 2024. буџетској години.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here