Одлуком Владе Србије, дневница за службено путовање у земљи повећана је са 150 на 1.000 динара. То је резултат усвојене измењене Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника.

Измењена уредба усвојена је 28. децембра прошле године, а почеће да се применује осмог дана од датума објављивања у Службеном гласнику.

Влада је тако прихватила захтев Уједињених гранских синдиката Независност чији су представници поднели иницијативу за измену те уредбе у делу који дефинише износе дневница за службена путовања.

Досадашњи износ службене дневнице од 150 динара Влада је прописала Уредбом од 14. октобра 2015. године. Тада су државним службеницима и намештеницима смањене дневнице за службена путовања у земљи са 2.556 на 150 динара.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here