Пријава  за новчану помоћ од по 10.000 динара за децу млађу од 16 година почеће 20. августа и трајаће до 20. септембра 2023. године. Финансијска помоћ државе биће исплаћена најкасније до 1. октобра, а из буџета биће издвојено око 12 милијарди динара.

Мајке могу да се пријаве за ову врсту помоћи за свако дете млађе од 16 година, односно за све који су рођени 21. новембра 2006. године и касније,  електронски, преко Управе за трезор. За пријаву је потребан само број личне карте и ЈМБГ мајке и неће бити потребан ЈМБГ детета.

Према одлуци Владе Србије, пријава за ову помоћ омогућена је и за самохране очеве, који ће морати да поднесу и дигитализовану копију правоснажне судске одлуке на основу које се види да сами обављају родитељско право.

Када је рећ о старатељима, њихова обавеза је да поднесу дигитализовану копију правоснажне одлуке органа старатељства којом се дете за које се исплаћује новчана помоћ ставља под старатељство, док ће примаоцима новчане социјалне помоћи 10.000 динара биће аутоматски исплаћено.

Процене су да ће за ову помоћ бити пријављено нешто више од милион деце.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here