ОД ДАНАС ПРИЈАВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НЕЛЕГАЛНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА НА СТРУЈУ, ВОДУ, ГРЕЈАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПРОДУЖЕЊА ТОКА НЕЋЕ БИТИ

0
162

Грађани који живе у нелегално изграђеним објектима имају рок од 30 дана, почевши од данас, 15. септембра 2023. године, да поднесу пријаве за прикључење на струју, грејање, воду и канализацију. Продужења рока неће бити.

Пријава се подноси путем формулара који ће бити достављен општинама.

Захваљујући Уредби Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре која ту могућност предвиђа, прикључак за струју, воду, канализацију или грејање могу да добију само власници кућа и станова и чланови њихових домаћинстава који су изградњом, односно куповином, трајно решавали своје стамбено питање и који у њима живе. Прикључење је могуће само за један објекат, односно један стан истог власника.

Ова могућност се не односи на пословне објекте, нити на инвеститоре који су нелегално градили и објекте нису прикључили на комуналну инфраструктуру.

Пријава међутим, не значи да прикључење мора да буде извршено до 15. октобра, јер ће то зависити од надлежних комуналних предузећа која су дужна да без одлагања утврде испуњеност техничких услова и прикључе објекат на мрежу у најкраћем року, у складу са својим програмом пословања.

Власник може да поднесе захтев за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже које су утврђене овим документом или на само неку од њих, о чему ће се изјаснити у захтеву за привремено прикључење које буде подносио.

Такође, прикључење је привременог карактера и не утиче на утврђивање правног статуса објекта који се прикључује на инфраструктуру.

Документа која се подносе општини да би се добило одобрење за прикључење су: доказ да се ради о постојећем завршеном објекту, да он јесте власник те непокретности, да у власништву има само једну непокретност у и да у њој живи. Уколико је реч о власнику који је без грађевинске дозволе и друге документације градио непокретност, дужан је да достави доказ да је покренут поступак озакоњења, а уколико се ради о објекту за који није покренут поступак озакоњења, доставља се оверена изјава да је објекат изграђен и да се користи за становање или други доказ којим се на неспоран начин то може утврдити.

Власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање, доставља уговор о куповини непокретности, оверен у прописаној форми у време закључења уговора, као и изјаву да он и чланови његовог домаћинства немају другу непокретност за становање.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here