Министарство просвете објавило је конкурс за упис ученика у средње школе за школску 2024/25. Годину у којем је списак свих средњих школа и образовних профила и предвиђених уписних квота.

Упис у средње школе чији су оснивачи Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе обавља се путем Портала Моја средња школа.

Портал Моја средња школа представља платформу која омогућава да се електронским путем заврше све активности и радње у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2024/2025. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

На порталу Моја средња школа – mojasrednjaskola.gov.rs – могу се проверити информације за конкретног ученика, али и пронаћи статистички подаци о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге: подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита, подношење приговора на резултате завршног испита, подношење електронске листе жеља, подношење електронске пријаве за упис у средњу школу, Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.

Од наредне школске године у основним и средњим школама у одељења максимално ће моћи да се упише 28 ученика, док је до сада могло 30. Измене Закона о основном и средњем образовању усвојене су прошле године, али ступају на снагу од школске 2024/25. године и односе се само на одељења првог разреда. Штампано издање конкурса биће објављено највероватније до краја ове недеље.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here