Народна банка Србије упозорила је данас да се на друштвеним мрежама Инстаграм и Фејсбук учестало појављују лажне анкета у име банака, где се грађанима нуди награда у различитим износима (15.000 динара, 30.000 динара и др.) уколико попуне анкету и доставе одређене информације.

Такве анкете су заправо креирали криминалци који се оглашавају на лажним профилима пословних банака, а прави циљ је да се од грађана прибаве подаци који ће им омогућити приступ рачунима преко апликације електронског и мобилног банкарства, упозорили су из централне банке.

НБС је у претходним данима утврдила лажне анкете код којих се од грађана тражи да доставе четири последња броја картице, податке с корисничког налога електронског или мобилног банкарства, укључујући и шифру, као и да проследе поруке које садрже активационе кодове за приступ електронском банкарству. Након што путем анкете добију ове податке, криминалци могу да користе платне инструменте грађана и врше трансакције њиховим новчаним средствима, а грађани постају свесни преваре тек када им стигне порука о задужењу рачуна.

У случају да сте већ попунили сличну анкету, неопходно је да се без одлагања јавите својој банци и блокирате даље коришћење картице или апликације електронског односно мобилног банкарства. Након што сте обавестили банку о злоупотреби, даљи ризик извршења трансакција прелази на банку која вам је издала платни инструмент.

Сигурносне шифре које банке достављају грађанима за коришћење платних инструмената – картица и електронског односно мобилног банкарства (ПИН картице, активациони кодови, СМС поруке с кодовима за извршење трансакције), као и сигурносни подаци које грађани након тога сами креирају (шифра за приступ налогу електронског банкарства, измењени ПИН картице), познати су искључиво власнику рачуна и грађани не треба да их прослеђују никоме, укључујући и лица која се представљају као представници њихове банке. Корисници платних картица или апликације електронског односно мобилног банкарства треба да знају да банка такве податке никада неће тражити од њих путем друштвених мрежа или анкета, а посебно неће за такве информације нудити новчану награду.

Народна банка Србије ће и у наредном периоду наставити да обезбеђује доследну примену прописа којима је уређена заштита корисника платних услуга. Истовремено, указујемо грађанима да је неопходно да сами покажу одговорност и одговарајући степен пажње, тако што неће приступати лажним анкетама које нуде новчану награду и одавати своје податке. У ситуацији када корисник платне услуге покаже крајњу непажњу, он сноси све трошкове, односно губитке који настану извршењем неодобрених платних трансакција.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here