Народна банка Србије донела је на ванредној седници Извршног одбора Одлуку о привременим мерама за банке које се односе на стамбене кредите физичким лицима, којом је ограничила каматну стопу за оне који су корисници првог стамбеног кредита са променљивом каматном стопом, а чији уговорени износ не прелази 200.000 евра.

Овим дужницима је привремено ограничена номинална каматна стопа за период од наредних 15 месеци, почевши од октобарске рате. Банка неће имати право да од дужника потражује разлику у камати услед примене одлуке.

Код стамбених кредита који су одобрени закључно са 30. јулом 2022. године – номинална каматна стопа не може бити виша од 4,08 одсто (просечна пондерисана каматна стопа на стање стамбених кредита одобрених у Србији коју је објавила НБС са стањем на дан 31. јула 2022. године увећану за 30 одсто.  Ово значи да ће тим дужницима бити умањена рата кредита од 10 одсто до више од 25одсто.

Код стамбених кредита који су одобрени од 31. јула 2022. године до ступања на снагу Одлуке, а чија је иницијална каматна стопа већа од 4,08 одсто корисници ће закључно са децембром 2024. године плаћати умањену рату кредита са каматом из првобитног плана отплате. То значи да су и ови дужници заштићени од даљег раста рате кредита, иако су околности у којима су се ови грађани задужили већ јасно указивале на могући даљи раст еурибора.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here