МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ: УНАПРЕДИТИ УСЛОВЕ РАДА УЧЕНИЧКИХ ЗАДРУГА

0
164

Министарство просвете расписало је јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга установама које обављају делатност средњег образовања и васпитања, који ће бити отворен до 13. октобра 2023. године. На јавни позив могу да се јаве установе које су основале ученичке задруге у складу са Правилником о ученичким задругама.

Средства опредељена овим програмом могу да се користе за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.

Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној форми на адресу:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовања и васпитања у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга (не отварати),

Министарство просвете, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Немањина 22-26,

11000 Београд, спрат III, Крило Ц, Канцеларија 17

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here