Прелиминарна ранг-листа пензионера који ће бити упућени на рехабилитацију о трошку Фонда ПИО у неку од 25 бања Србије у току ове године, објављена je данас на огласним таблама удружења пензионера и у филијалама Фонда.

Приговори надлежној комисији могу да се поднесу у року од пет радних дана од дана објављивања ранг-листе на огласној табли, односно од 4. до 8. марта. Комисија је дужна да у року од пет дана размотри поднете приговоре, обавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг-листу корисника који су остварили право на рехабилитацију. Коначна ранг-листа биће објављена 14. марта 2024. године, а након тога ће и први пензионери бити упућени на бањски опоравак, што се очекује већ крајем марта.

По објављивању коначне ранг-листе, Фонд ће слати писана обавештења корисницима да су остварили право на рехабилитацију у установи, као и обавештења о списку области из којих се пружа рехабилитација и спецификацији услуга које ће им обавезно бити пружене приликом коришћења рехабилитације. Истовремено, Фонд ће РХ центрима достављати спискове корисника који су остварили право, а у наредном периоду из РХ центара ће позивати кориснике како би са њима договорили термин боравка.

Највеће интересовање влада за Врњачку Бању, затим за Бању Ковиљачу, бању Кањижу, Сокобању, врднички „Термал”.

Средства која се издвајају за друштвени стандард за чак 77 одсто су већа у односу на претходну годину, с једне стране због појачане наплата доприноса у поређењу са истим периодом прошле године, а са друге зато што се, на основу измена Закона о ПИО, за друштвени стандард сада издваја 0,15 одсто од изворних прихода Фонда, у односу на досадашњих 0,10 процената. За финансирање опоравка пензионера у бањама издваја се 85 одсто, што је номинално 1,05 милијарди динара, од укупно издвојених 1,24 милијарде динара средстава за унапређење друштвеног стандарда у овој години. Из тих разлога Фонд ће током 2024. године, моћи да упути око 21.500 пензионера на бесплатну рехабилитацију, што је највећи број до сада.

На оглас Фонда пријавило се око 60.000 корисника.

Фонд сноси трошкове рехабилитације корисника пензије у трајању од 10 дана у току календарске године, у једној од 25 установа предвиђених Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, путне трошкове у висини цене аутобуске, односно возне карте II разреда, као и трошкове смештаја и превоза пратиоца корисника који је остварио право на помоћ и негу другог лица и у другим изузетним случајевима.

Пензионер се на рехабилитацију упућује према исказаној жељи, у складу са смештајним капацитетима установе, која није контраиндикована његовој медицинској документацији.

Фонд ПИО корисницима обезбеђује комплетан десетодневни боравак у бањи – поред услуге смештаја и пуног пансиона, сваком кориснику обезбеђен је лекарски преглед приликом пријема са формирањем историје болести, ЕКГ, основне и циљане лабораторијске анализе, редовне лекарске визите сваког радног дана, присуство дежурног лекара после подне, ноћу и нерадним данима, као и све терапијске процедуре из области из којих се пружају услуге – најмање три врсте терапија и издавање отпусне листе.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here