Влада Србије усвојила је измењен Предлог закона о здравственом осигурању којим је предлажено да изабрани лекар по правилу утврђује привремену спреченост за рад до 30 дана, уместо досадашњих 60 дана, а да након тога, привремену спреченост утврђује првостепена лекарска комисија РФЗО-а.

Такође, остављена је могућност да изабрани лекар може да утврди привремену спреченост за рад и до 60 дана, и то код осигураника оболелих од малигних болести, оних који су привремено спречени за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће, особа са инвалидитетом и код непосредно обављених хируршких интервенција, осим у случају када је та интервенција обављена у дневној болници.

Питање утврђивања привремене спречености за рад биће рационалније и ефикасније уређено, а могућности злоупотребе значајно умањене, што ће допринети економичнијем располагању средствима обавезног здравственог осигурања.

Усвојен је и предлог новог закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства којим се усклађује начин вођења те документације и евиденције у електронској форми.

Нова законска решења предвиђају где, на основу чега, како и у ком облику се води здравствена документација и евиденције, који су изузеци од прописаног правила, ко је одговоран за тачност унесених података, као и обавеза зравственог радника односно здравственог сарадника да у поступку вођења здравствене документације и евиденција поштује највише стандарде људских права и безбедности пацијента, као и тајност података.

Прецизирано је шта је здравствени картон, стоматолошки картон, ко га води, ко уноси податке у картон и у које софтверско решење, као и ко је одговоран за тачност података који се налазе у здравственом картону.

У електронској форми водиће се и евиденције о имунизацији, вођење протокола, историја болничког лечења и друго.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here