Влада Србије усвојила је на данашњој седници низ одлука међу којима је и Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500“ која подразумева максималну малопродајну цену хлеба од тог типа брашна у износу од 54 динара, чија је произвођачка цена 46,31 динара. Такође, одређено је и да укупна стопа марже која се обрачунава на нето фактурну цену не сме бити већа од шест одсто.

Ограничавaње цене овог производа, на овај начин, нeћe се одразити на трговце хлебом, с обзиром на то да су марже остале на истом нивоу, док ће, с друге стране, имати позитиван утицај на потрошаче.

У циљу спречавања већих поремећаја и очувања животног стандарда становништва, а имајући у виду да је тржиште и даље нестабилно, Влада Србије ограничила је цене деривата нафте до 31. децембра 2023. године.

Када је реч о Закључку о исплати једнократне новчане помоћи корисницима новчане социјалне помоћи, додатка за помоћ и негу другог лица и посебне новчане накнаде, он се односи на преко 200.000 грађана Србије.

Ова једнократна помоћ обухватиће: кориснике новчане социјалне помоћи (носиоце права новчане социјалне помоћи и чланове породице која остварује право на новчану социјалну помоћ), кориснике додатка за помоћ и негу другог лица (кориснике додатка за помоћ и негу другог лица, увећаног додатка за помоћ и негу другог лица којима исплату додатка врше центри за социјални рад, пензионере којима исплату додатка за туђу негу и помоћ врши Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, а није остварио право на увећани додатак и инвалидну деца која остварују право на додатак за помоћ и негу другог лица) и кориснике посебне новчане накнаде.

Новчану помоћ добиће и лица која су у поступку остваривања права закључно са 24. новембром 2023. године, а којима ћe решење о остваривању права бити донето најкасније до 31. децембра 2023. године.

Чланови Владе усвојили су више закључака о формирању радних група које треба да координирају активности у вези са унапређењем материјалног положаја запослених у више области.

Влада Србије Закључком је образовала Радну групу за координацију активности унапређења робно-тржишног пословања пољопривредним производима, којом ће председавати председница Владе Ана Брнабић, а за њеног заменика именована је министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Јелена Танасковић.

За чланове Радне групе именовани су представници ресорног министарства, удружења пољопривредника, као и представници других релевантних институција.

Задатак Радне групе је да спроведе анализу постојећег формалног и фактичког стања робно-тржишног пословања пољопривредним производима, са посебним освртом на организовање продаје и извоза пољопривредних производа од стране пољопривредних газдинстава, као и изналажење решења за терминску продају пољопривредних производа.

Усвојен је и Закључак о образовању Радне групе за координацију активности унапређења материјалног и радно-правног положаја запослених у здравственом систему Републике Србије, чији ћe задатак бити да изврши анализу постојећег нормативног оквира којим се уређују права, положај и плате запослених у здравству и да предложи мере за унапређење здравственог система у вези са материјалним и радно-правним положајем запослених у том систему.

Радну групу ће чинити представници Владе и репрезентативних синдиката у области здравства.

Радна група формирана је пошто је потписан Споразум о унапређењу материјалног и радно-правног положаја запослених у здравственом систему Републике Србије између Владе, с једне стране, и Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије и Гранског синдиката здравства и социјалне заштите „Независност“, с друге стране.

Такође, усвојен је Закључак о образовању Радне групе за координацију активности унапређења материјалног и радно-правног положаја запослених у систему социјалне заштите Републике Србије, са истим задатком – анализа постојећег нормативног оквира, којим се уређују права, положај и плата запослених у систему социјалне заштите.

Задатак и ове радне групе биће да предложи мере за унапређење система социјалне заштите у вези са материјалним и радно-правним положајем запослених у том систему.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања започело је преговоре са представницима два синдиката – запослених у социјалној заштити и запослених у здравству и социјалној заштити ради унапређења овог система.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here